www.pdb.org.pl

www.usulgirozwojowe.eu

gallery/office-594132_1280

"Rozwiązywanie problemów

za pomocą jakości edukacji,

partnerstwa i aktualnej wiedzy"

Oferta

Tytuł szkolenia

Efektywna sprzedaż z technikami negocjacji

Czas trwania

16 godzin edukacyjnych + przerwy

Liczba uczestników

10 osób

Miejsce i data:

Hotel Warmia*** ul. Gdańska 18, Braniewo, 29-30 lipca 2017 r.

 

Cel szkolenia

Zwiększenie skuteczności sprzedaży poprzez ewaluację i wdrożenia narzędzi usprawniających proces sprzedaży wraz z algorytmami w pracy z trudnym klientem. Nabyte umiejętności negocjacji oraz wykorzystania technik sprzedaży wpływają bezpośrednio na wielkości sprzedaży i skuteczność rozmów handlowych jaki i ustalenia warunków handlowych z nowymi klientami.

Szkolenie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia i opierać się o funkcjonujący w danym przedsiębiorstwie proces sprzedaży.

 

Korzyści

Uczestnicy rozwiną umiejętność prowadzenie skutecznej rozmowy handlowej, rozpoczynając od rozpoznawania potrzeb klienta i prezentacji produktu, do doskonalenia kompetencji komunikacyjnych z elementami perswazji.

Następnie będą mieli okazję doświadczyć prawdziwych negocjacji biorąc udział w grze symulacyjnej. To pozwoli na zdobycie wiedzy o technikach i stylach negocjowania oraz zasadach, jakimi warto kierować się podczas negocjacji, aby osiągać zamierzone cele.

 

Program szkolenia

 

WIEDZA

1. Przygotowanie do rozmów

- poznanie partnera/przeciwnika rozmów

- nauka precyzowania zadań negocjacyjnych i celu negocjacji

 

UMIEJĘTNOŚCI

2. Siadamy do stołu, czyli jak korzystać z technik negocjacyjnych

- rola pierwszego wrażenia - zasady budowania dobrego kontaktu z klientem/partnerem negocjacyjnym

- jak mówić i co mówić, aby być przekonującym i zdobyć zaufanie partnera negocjacyjnego

- ćwiczenia z komunikacji werbalnej:

 • plan wypowiedzi

 • treść negocjacji

 • dobór słów

 • układ słów

 • sztuka zadawania pytań i uzyskiwania satysfakcjonujących odpowiedzi

 • odpowiednie przedstawianie faktów

 • rozwijanie umiejętności korzystania z przykładów

 • dobieranie treści i sposobu mówienia do celu negocjacji rodzaju odbiorców

 • ćwiczenie odpowiedniego stylu wypowiadania się podczas negocjacji:

 • stosowanie odpowiednich form gramatycznych
 • używanie pojęć i terminów
 • analiza błędów i korygowanie nawyków językowych
 • manieryzmy językowe

- ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej:

 • postawa ciała
 • sposób poruszania się
 • ton i siła głosu, ( ćwiczenie dykcji, modulacji i emisji głosu) gestykulacja
 • tempo wymowy
 • kontrola nad kontaktem wzrokowym

- wskazówki dotyczące wyglądu: ubioru, atrybutów, fryzury, itd.

- praca nad utrzymywaniem odpowiedniego wyrazu twarzy podczas negocjacji:

 • techniki wywierania wpływu
 • techniki manipulacji ( jak z nich korzystać i jak się im nie dać)
 • taktyki negocjacyjne, czyli jak radzić sobie z trudnymi przeciwnikami
 • negocjacje z partnerem roszczeniowym
 • negocjacje z partnerem atakującym
 • negocjacje z partnerem niezdecydowanym
 • negocjacje z partnerem niezaangażowanym i mało zainteresowanym
 • techniki perswazji

 

KOMPETENCJE

3. Rozwijanie cech dobrego negocjatora

- określanie indywidualnego stylu negocjacyjnego uczestników

- określanie mocnych i słabych stron jeśli chodzi o umiejętności negocjacyjne uczestników

- praca nad uświadamianiem sobie własnych emocji towarzyszących negocjajom

- radzenie sobie z utratą motywacji w negocjacjach (sporządzanie listy czynników osłabiających i wzmacniających)

- rozwijanie asertywności negocjatora

- ćwiczenia z aktywnego słuchania, parafrazowania i klasyfikowania wypowiedzi partnera negocjacyjnego

 

WIEDZA

4. Złote zasady prowadzenia negocjacji

- oddzielanie ludzi od problemu

- koncentracja na interesach

- opracowywanie możliwości korzystnych dla obu stron

- stosowanie obiektywnych kryteriów

 

UMIEJĘTNOSCI

5. Zakończenie negocjacji

- techniki negocjacyjne przydatne w fazie zamykania procesu negocjacji

- ćwiczenie umiejętności pozwalających zachęcać klientów/ partnerów negocjacyjnych do dalszej współpracy

 

Szkolenie jest zakończone sporządzaniem planu rozwoju dla każdego uczestnika.

 

 

TRENER

Michał Nowakowski

 

Osoba do kontaktu:

Wojciech Wakieć

tel.: 799-262-202

e-mail: biuro@pdb.org.pl